Hvad kan en animation gøre ved dit salg?

Med animationer kan du kommunikere komplekse løsninger med klare budskaber. Stillbilleder kan i mange tilfælde formidle de informationer eller det budskab du ønsker, men går man et skridt længere og får lavet en animation, kan denne være med til at understrege det ønskede budskab, og kan hjælpe på de områder, hvor stillbilledet kommer til kort. Animationer kan bruges til at skabe ekstra opmærksomhed på visuelle kommunikationsplatforme. Den skal fange brugeren præcis der, hvor der er mulighed for det.

Mange af vores kunder ønsker at udfordre mulighederne med animation, og her står vi til rådighed for sparring og rådgivning.

Der findes forskellige typer animationer, f.eks:

  • Produktanimation: Vise detaljer og tekniske specifikationer. Fremhæv funktioner og USP’er.
  • Profilanimation: Udbred kendskabet af jeres virksomhed, historie, værdier og kundefordele.
  • Monteringsanimation: Visuel montagevejledning på mobiltelefon, tablet eller computer. Gør det nemt for andre at udføre en opgave selv.

Animationer fanger opmærksomhed og skaber værdi

En produktanimation kan gøre et komplekst produkt let at forstå, eller blot være med til at vise, hvordan produktet ser ud – og dette kan gøres på mange måder. Skal der vises funktioner eller er der detaljer, der er vigtige at fremhæve?

Når vi laver animationer kan vi også tilføje speak på forskellige sprog, og tilføje musik, som samlet understreger budskabet du ønsker at sende. Kontakt os og hør, hvordan vi kan lave animationer, der skaber værdi for dig og dine kunder.